LVdR 21:

L’economia social i solidària: una anècdota històrica, o una alternativa real?

Casa Orlandai. Dimecres 3 de maig, 2017,  a les 19:00. Durada: 1h 30 Calendari

L’economia social i solidària  és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques de tota mena, formals o informals, individuals o col·lectives que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres o de terceres persones. És una economia que planteja una trabajo-agricola-estados-unidosalternativa a l’economia de mercat tal i com la coneixem, on l’afany de lucre, el creixement i els beneficis societaris ja no són el motor de l’economia. Estem davant una economia que posa el bé comú i la democratització dels mitjans de producció, per sobre de la propietat privada i el benefici empresarial. Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i són, per tant, promotores de canvi social.

Sota aquest conjunt d’iniciatives s’hi emmarquen també les economies del bé comú, les feministes, les col·laboratives, les que proposen el decreixement, les cooperatives, les economies socials, però també fenòmens com els del consum responsable, l’emprenedoria social, la responsabilitat social corporativa, la innovació social, etc. Hi ha trets comuns, però també matisos que diferencien a cadascuna d’aquestes propostes i fenòmens.maxresdefault

En un estudi del 2016 es diu que aquest tipus d’economia podria ocupar un 7% de l’economia. A Catalunya, tenim una gran tradició en cooperatives, algunes més reeixides que altres, però mai han substituït les grans corporacions econòmiques, ni han condicionat les dinàmiques del mercat lliure.

Què hem d’entendre per economia social i solidària? Quins són els límits i les fronteres? L’economia col·laborativa forma part d’aquesta amalgama d’alternatives econòmiques?

reunión-productivaQuina ha estat la tendència en els darrers anys, han anat a més, a menys? …com els ha afectat la darrera crisi econòmica? Aquest govern de ciutat ho està impulsant… es mantindrà aquest impuls en el futur? es pot parlar de bombolla? I quin paper hi té el diner públic?  Però sobretot… és aquesta forma d’economia una alternativa real i viable al capitalisme tal i com el coneixem? Seria aquesta una economia real i efectivament democràtica? Com hi conviu amb la lògica del mercat, i la llei de l’oferta i la demanda?

En definitiva, és una moda? és una anècdota històrica? o és un moviment més profund en la història econòmica d’occident?

Intervindran:

Santi Eizaguirre, Professor de sociologia i filosofia del dret a la Universitat de Barcelona

Xavier Palos, equip tècnic de la Xarxa d’Economia Solidària

Damià Gibernet, de Can Mandó de Collserola.