LVdR26: Educació formal i informal.

Casa Orlandai, dimecres 7 de març, a les 19:00 h.

Darrerament, l’educació a les escoles tendeix a buscar metodologies més dinàmiques, centrades en l’alumne, més innovadores i buscant la vivencialitat dels infants per aprofundir en l’aprenentatge. Es compararà i contrastarà l’educació formal (escoles) amb Llagostera. Esplaiada, trobada d'esplais i un munt de nanos que estaran concentrats a la 1 del migdia a la plaça de Llagostera.  X  Careto: No   1119#Lluis Serratl’educació no formal (esplais, caus, …) repassant la concepció de l’infant segons el tipus d’educació, reflexionant sobre l’objectiu final de l’educació. D’aquesta manera, està l’Educació formal tendint a assimilar-se a l’educació informal? Son aquests dos mons contraposats o, per contra, son complementaris? Tenint en compte la idea de l’infant i l’objectiu que ha de perseguir l’educació, què es pot oferir a l’infant des de l’escola/el cau/l’esplai?

Intervindran: Berta Juanet, Mestre d’educació infantil

Núria Paredes, Directora Tècnica del Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel

Rai Carreras, Director de l’Escola lliure el Sol.