LVdR 30: Del “no és no” al “només sí és sí” a l’espai públic.

Arran del cas de la Manada, s’han posat sobre la taula els conceptes de consentiment, abús sexual, assetjament, etc. El “no és no” és un límit que queda curt en el Nomes-si-es-siconsentiment? El Codi Penal és un sistema de justícia patriarcal? Els protocols creats per la mateixa ciutadania en espais d’oci nocturns afavoreixen un canvi transformador o el resultat acaba sent contraproduent?

La Xarxa de Centres Cívics de Barcelona  i Biblioteques de Barcelona se sumen a la Biennal del Pensament Ciutat Oberta amb un cicle d’activitats que conviden a repensar la ciutat des d’una perspectiva de gènere i imaginar una Barcelona més justa i equitativa.

Intervindran:

  • Carla Vall: Dones Juristes i Iridia (Associació per la defensa dels drets humans)
  • Adriana Ciocoletto: Col·lectiu Punt 6 (Cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes amb perspectiva de gènere)
  • Elisa Covelo:  Hèlia (Associació de suport a les dones que pateixen violència de gènere)

Casa Orlandai. Dimecres 14 de novembre, 2018,  a les 19:00. Durada: 1h 30

LVdR 29: Pensions, pensant el futur des del present.

El sistema de pensions és el problema més gros que té l’Estat del benestar. L’esperança de vida és cada cop més llarga. Les crisis econòmiques globals i destructores (o desplaçadores) de llocs de treball, cada cop més freqüents. Les cotitzacions a la Seguretat Social han deixat de ser suficients per pagar les pensions d’una població cada cop més envellida, i que acumula drets legítims a la protecció social després de llargs anys de treball. La crisi ha comportat que el fons de reserva acumulat en anys de bonança, i que havia de cobrir necessitats de meitats del segle XXI, ja s’ha esgotat.Baby_Mother_Grandmother_and_Great_Grandmother

Els actuals paràmetres de finançament i distribució de les pensions porten el sistema al col·lapse. No s’entreveuen canvis externs que ho puguin mitigar:  la recuperació econòmica no està construint llocs de treball de qualitat, no s’entreveu un augment de la natalitat, i tampoc s’està apostant per una política immigratòria generosa. Per tant, la reforma del sistema del sistema de pensions s’haurà de fer modificant els paràmetres interns de finançament i distribució.

Per on comencem? Per la banda de les finances? És possible mantenir la caixa única o cal que hi intervinguin els pressupostos de l’estat o la política fiscal?pensions

Per la banda de la despesa? És possible mantenir els imports de les actuals pensions? Cal reformar els requisits d’accés, com ara l’edat de jubilació, els anys de cotització mínims, els càlculs per l’import de la pensió, etc?

I finalment, com haurien de ser les pensions del futur? la lògica estatal dels sistemes de pensions és adequada en un context de mercats globalitzats?

Intervindran:

  • Ramon Franquesa, economista i membre de Marea Pensionista
  • Encarna Martin de la Serra Molina, Pensionistes per la República

Casa Orlandai. Dimecres 10 d’octubre, 2018,  a les 19:00. Durada: 1h 30

Aquesta xerrada és organitzada per la Marea Pensionista.

Gràfics pensions

Gràfic extret del Dossier del diari Ara: “Cobraràs la pensió?”