Què són Les Veus de la República?

Són un espai de debat sobre Política i Societat en el que es tracten temes relacionats amb la organització de la cosa pública (res pública). Es tracta que veïns i veïnes poguem parlar de política, de sociologia, de comunicació, d’història, d’economia… des d’una perspectiva teòrica, empírica, però també pràctica i vivencial. Ens agradaria que aquestes xerrades aportessin eines per a que, com a ciutadans que som, tinguem opinions més fonamentades, a través de la presentació i debat de conceptes claus, que ens ajudin a veure on som, com hi hem arribat, i quines són les tendències i les alternatives de futur.