LVdR54: Educació per la democràcia i participació a les escoles

Casa Orlandai, dimecres 13 d’octubre, a les 19h. Cal inscripció prèvia aquí. I es farà retransmissió en directe al canal de youtube

Sempre es diu que el districte de Sarrià – Sant Gervasi és un dels districtes escolars més densos del món. El districte de Sarrià té 116 dels 947 centres educatius no universitaris que té Barcelona, això és un 12%; d’alumnes n’hi ha més de 50.000, el que representa un 17% en relació als 300.000 alumnes que hi ha a la ciutat. És un districte que té més centres i molts més alumnes del que li pertocaria, sense comptar els centres i alumnes universitaris.

Aquest cop, es presentarà un projecte de recerca participativa que ja està en marxa i a punt d’entrar en la fase de diagnosi, que porta a explorar conjuntament les vies per articular un projecte educatiu comú i en clau de barri en què hi hagi una major connexió entre el sistema educatiu i cultural del territori: Sarrià, barri educador. Educació, cultura i territori.
En aquest hi participaran els centres d’educació primària i secundària, les AFAS, els equipaments culturals, així com les escoles d’ensenyaments artístics i d’entitats socioculturals del barri.

El projecte, s’estructura a través tres eixos:

  1. Educació al llarg de la vida. El dret a una educació integral.
  2. Dret a una ciutat educadora. El territori (i els seus recursos) com a agents educadors i de canvi.
  3. Educació per la democràcia i la participació ciutadana.

Trobareu el projecte aquí.

Aquest projecte entrarà en diàleg amb una visió més a volt d’ocell a partir del llibre de la Marta Comas que analitza la participació de les famílies en la comunitat educativa, considerant tant l’impacte que tenen en la funció educativa i de socialització, com també en l’equitat educativa. Podeu trobar més informació en aquesta entrevista.

  • De qui és l’escola? Podria ser l’altra títol de la xerrada número 54 de Les Veus.
  • La participació de les famílies en el centres educatius, són garantia de democràcia?
  • …i d’equitat?

Intervindran:

Santi Eizaguirre, professor al Departament de Sociologia de la UB i investigador adscrit al Grup de Recerca “Creativitat, innovació i transformació urbana”. La seva recerca s’interessa per la gestió comunitària de la cultura, la construcció d’entorns urbans educadors i les dinàmiques locals de democratització econòmica.

Marta Comas Sàbat, educadora social i antropòloga, actualment és professora associada del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable de la Unitat d’Estudis i Recerca del Consorci d’Educació de Barcelona, i autora del llibre Okupes a l’escola. La veu de les famílies en el sistema educatiu. EUMO Editorial